ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๗,๔๔๐.๐๐ บาท )

547

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.