ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๘,๗๖๐.๐๐ บาท )

315

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.