ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖,๕๑๘.๐๐ บาท )

499

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.