พบปะเยี่ยมเยียน ด้วยความห่วงใย ใส่ใจประชาชนในพื้นที่

655

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน นางสาวเจ๊ะนาติป๊ะ  มะหิ ประธานกลุ่มปักผ้าบ้านลาเวง, ผู้นำศาสนา และประชาชน ในพื้นที่บ้านาลาเวง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งได้มอบอินทผาลัม, ผักปลอดสารพิษ ให้กับประชาชนตามโครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อใช้ในการละศีลอด ในห้วงเดือนรอมฏอน อีกทั้งยังได้มอบหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบศาสนกิจทางศาสนา โดยให้มีการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และไม่ขัดต่อการประกอบศาสนกิจทางศาสนาในห้วงเดือนรอมฏอน

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 และเน้นย้ำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง โดยยึดหลักหมั่นล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ใช้ช้อนกลางและช้อนส่วนตัว และออกกำลังกาย ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย (Mask) ตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ยกการ์ดไว้เราจะFightไปด้วยกัน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า