ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐,๕๙๐.๐๐ บาท )

199

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.