ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร รายการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท )

461

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.