ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตัดต่อ รายการ ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท )

415

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.