ทหารพราน 48 และส่วนราชการ ห่วงใย ประชาสัมพันธ์ ตระหนักรู้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ ตลาดรอมฎอน

652

        ฝ่ายกิจการพลเรือน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี สาธารณสุขประจำอำเภอสุไหงปาดี ชุดทักษิณสัมพันธ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมตระหนักรู้ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ ตลาดรอมฎอน ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ภายในกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ได้นำการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างถูกวิธี การดูแลรักษาตัวเอง รวมไปถึงมาตรการต่าง ๆที่ทางจังหวัดนราธิวาส และทางจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศมาเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ชุดทักษิณสัมพันธ์ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ออกมาร่วมรณรงค์ด้วยความรักและห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้มีการแจกใบปลิววิธีการป้องกันการแพร่ระบาดตามหลัก DHMTT มาฝากให้กับพี่น้องประชาชนจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และส่งต่อไปยังบุตรหลานและคนในครอบครัว

        ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนัก ใส่ใจ และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดไปยังบุตรหลานและผู้สูงอายุได้ จากกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยการสวมหน้ากากอนามัย รวมไปถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รอมฎอนเดือนแห่งศรัทธานำพาสันติสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า