ดีเดย์วันสุดท้ายมาเลย์ผลัดดันชาวต่างชาติออกจากประเทศ กำลังเทพสตรีลาดตระเวนเข้มคุมชายแดน เสริมด่านตรวจจุดตรวจเส้นทางหลักเส้นทางรองป้องกันเล็ดลอดเข้าประเทศโดยไม่ผ่านคัดกรองโควิด-19

384

        (21 เม.ย.2564) วันนี้เป็นวันสุดท้าย ที่ทางการมาเลเซียยกเลิกการผ่อนผันชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศที่ถือวีซ่า นักท่องเที่ยว Social visit pass ที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้สามเดือน โดยในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ผ่อนปรนให้สามารถอาศัยอยู่ในประเทศต่อได้ แม้ว่าวีซ่าจะหมดอายุ โดยทางการมาเลเซียได้ประกาศให้ผู้ถือวีซ่าดังกล่าวให้เดินทางกลับประเทศต้นทางภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 ทำให้มีการคาดการณ์จะมีแรงงานไทยเดินทางกลับไทยผ่านด่านชายแดนมากขึ้น ขณะที่การดูแลแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ฝั่งจังหวัดสงขลา กองกำลังเทพสตรี ยังคงเข้ม ลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกัน ตามช่องทางธรรมชาติอย่างเต็มที่ เสริมเข้มด่านตรวจจุดตรวจ เส้นทางหลักเส้นทางรองบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจ อส. ชรบ. ตลอดจน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เครือข่าย อสม. ตรวจสอบสกัดผู้ที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย

        พลตรีศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี กล่าวว่า ขณะนี้ต้องประเมินสถานการณ์ว่าหลังจากวันที่ 21 เมษายนนี้ ทางการมาเลเซียจะดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะความเข้มข้นกับการดำเนินการกับชาวต่างชาติที่ยังอยู่ในประเทศ หากมีการตรวจจับตามที่ได้มีการประกาศไว้ คาดว่าจะมีผู้เดินทางกลับมาอีกจำนวนมาก โดยใช้ช่องทางที่ถูกต้องและช่องทางธรรมชาติที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย  ซึ่งที่ผ่านมารั้วตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลาระยะทางกว่า 85 กิโลเมตร พบมีการตัดทำลายกว่าร้อยจุด เพื่อนำคนลักลอบเข้ามา และใช้สำหรับขนสิ่งผิดกฎหมาย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย แต่ก็ยังพบว่ายังคงมีการพยายามหาทางเจาะช่องทางใหม่ๆเข้ามาโดยตลอด กำลังเจ้าหน้าที่ก็ได้ปรับใช้การเดินลาดตระเวนตรวจตรา พร้อมนำเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆมาเสริมเพื่อใช้ตรวจจับ เพื่อป้องกันในทุกทาง ซึ่งหากผ่านจากแนวชายแดนเข้าไปก็จะมีกำลังที่อยู่ยังด่านตรวจ จุดตรวจ ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง เฝ้าระวังสอดส่องเป็นหูเป็นตา เพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือไปยังกำลังภาคประชาชน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อรบ. และพี่น้องประชาชนทุกคนได้ช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เข้ามา ก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน เพราะโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย มีผู้ติดเชื้อวันละ 2000 คน เราต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 หลุดเข้ามาระบาดในพื้นที่ของเรา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า