มอบอินทผาลัมให้ประชาชน เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1442

1376

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย มอบอินทผาลัม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้นำไปใช้ประกอบในมื้ออาหาร ในการละศีลอด เพื่อเป็นการแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1442 ณ บริเวณหน้า ชุดคุ้มครองตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

        จากนั้นได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการดูแลตนเองในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนัก ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก อีกทั้งเป็นการสร้างความอุ่นใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการ ณ บริเวณเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47