ผบ.ฉก.ยะลา มอบอินทผาลัม ให้แก่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องมุสลิม ในห้วงเดือนรอมฏอน

838

        วันนี้ ( 11 เมษายน 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธีมอบอินทผาลัมและสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวไทยมุสลิม ไว้ใช้ละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน มีหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เข้ารับมอบโดยพร้อมเพรียง

        พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า สำหรับช่วงเดือนรอมฎอน ทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ทำการจัดซื้ออินทผาลัมและเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ยากไร้ที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งมอบให้กับผู้นำศาสนา และพี่น้องมุสลิมไว้ใช้ละศีลอด สำหรับมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยนั้น ทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ดำเนินงานร่วมกับกำลัง 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง คอยดูแลพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        โดยทางหน่วยมีแนวทางการปฏิบัติ พร้อมให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้พี่น้องไทยมุสลิมทุกคนมีความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที่  มีความสุข และมุ่งมั่นตั้งใจในการกระทำความดีในเดือนอันประเสริฐนี้

        พร้อมกันนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่คอยสอดส่องดูแลพื้นที่มาโดยตลอด ทั้งนี้ หากพบเห็นสิ่งแปลกปลอมหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เจ้าหน้าที่ใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า