จังหวัดปัตตานี ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย เมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก เพิ่มทักษะความชำนาญในการแก้ไขเหตุการณ์รุนแรง

689

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วันนิกรชนาราม (วัดหัวตลาด) ถนนนาเกลือ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย เมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลักของ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยมีหน่วยงานความมั่นคง 3 ฝ่าย ส่วนราชการและกำลังภาคประชาชน เข้าร่วมการซักซ้อมแผน เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะงานป้องกันเหตุรุนแรง

    ในการซักซ้อมแผนมีการชี้แจงเพื่อความพร้อมเพรียงของทุกฝ่าย ให้เข้าใจถึงสถานการณ์ มีความรวดเร็ว รอบคอบ ประสานกันให้มีความชัดเจน และครอบคลุมทั้ง 3 มิติ (ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ) สามารถดำเนินการตามแผน พลิกแพลงสถานการณ์ให้ทันต่อการก่อเหตุของกลุ่มผู้ไม่หวังดีในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

    ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี กล่าวว่า การซักซ้อมแผนถือเป็นสิ่งสำคัญด้านความพร้อมในการทำงาน ได้เน้นย้ำนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ถึงการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มขีดความสามารถ

#หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า