ทหารพราน 42 ส่งต่อความสุข จากเพจอีจัน นำกล่องกำลังใจ และกล่องนม มอบให้ประชาชนในพื้นที่

313

    เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 4215 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ฯ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมมอบกล่องกำลังใจ และกล่องนม จากเพจ “อีจัน”  ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ตามโครงการช่วยเหลือในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางสาว รุสนานิง ปีเย๊าะ บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 4 บ้านแฆแฆ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ, นาง รุสนานี มามะ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 บ้านแฆแฆ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ และนางสาว สูไฮพะ กาโนะ บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 1 บ้านบางหมู ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

    ทั้งนี้ด้านครอบครัวของทั้ง 3 ครอบครัว ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความสำคัญกับประชาชน สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

#เพจอีจัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า