สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน กลุ่มเสื้อเขียว องค์กรเพื่อประชาชน

47

ติดตามชมรายงาน  สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน กลุ่มเสื้อเขียว องค์กรเพื่อประชาชน ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ช่วงข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.30 น. ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

#สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า