ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน มี.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘๑,๓๗๕.๐๐ บาท )

600

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.