หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ขับเคลื่อน มัสยิดพอเพียง นำมวลชน เชื่อมผู้นำศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

763

    เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน / ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากร และนำคณะทำงานมัสยิดพอเพียงบ้านท่าแรด อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พร้อมกับ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง (เสื้อเขียว) ประจำอำเภอ ในส่วนของ จังหวัดปัตตานี  จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่กระดูกดำ และเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงขนาดใหญ่

    ในการนี้ได้ให้ทุกท่านลงทะเบียนเพื่อรับพันธุ์ไก่กระดูกดำพระราชทาน ท่านละ 5 ตัว (รวม 200 ตัว) เพื่อนำไปขยายพันธ์ และเพาะเลี้ยงขยายการดำเนินงานมัสยิดพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยบูรณาการดำเนินการทุกภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า