ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (43,340.00)

660

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.