ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมหน่วยก่อนส่งลงปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

1614

        วันที่ 9 มีนาคม 2564  เวลา 14.30 น. ณ ค่ายลูกเสือเดชานุชิต ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองพันทหารราบที่ 2  กรมทหารราบที่ 15 พร้อมพบปะมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกเตรียมความพร้อมของหน่วยก่อนลงปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564  โดยเน้นย้ำกำลังพลต้องไม่ประมาท เตรียมความพร้อม ปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์

        พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 กล่าวว่า การฝึกเตรียมความพร้อมของหน่วยในครั้งนี้ เป็นการฝึกกำลังพลของกองพลทหารราบที่ 5  ที่จะลงมาปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนเดือนเมษายนนี้  ซึ่งเป็นนโยบายของกองทัพบก โดยจะมีการฝึกทั้งหมด 4 ขั้น โดยขั้นที่ 1 – 3 เป็นการฝึกยังหน่วยปกติ  ครั้งนี้เป็นขั้นที่ 4 โดยลงมาฝึกปฏิบัติจริง ยังสถานที่จริง  เพื่อเป็นการเตรียมการ  และศึกษาการปฏิบัติต่าง ๆ ให้กำลังพลมีความชำนาญ และเกิดความคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่ และประชาชน อีกทั้งช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

        จากนั้น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ได้ไปติดตามการฝึกในรูปแบบการปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และร้อย.ฝึกที่ 2 วัดหลักเมือง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกทุกคน “ต้องไม่ประมาท ให้มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชุดปฏิบัติการขุนแผน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยบูรณาการกำลังร่วม 3 ฝ่าย  ทหาร ตำรวจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ตั้งด่านตรวจรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า