“รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” เพื่อสุขภาพหัวใจของพี่น้องประชาชน

1189

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกิจกรรมโครงการ “รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้น โดยเครื่องตรวจวัดหัวใจไฟฟ้า (EKG) ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านยานิง, บ้านโคก ตำบลจวบ, บ้านดารุลอิฮซาน ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง, บ้านสือแด ตำบลสากอ, บ้านโผลง และบ้านบือราแง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ เป็นผู้ดำเนินให้บริการทางการแพทย์ และให้บริการเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ตามโครงการ “รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” ซึ่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการตรวจร่างกายเบื้องต้น ด้วยการใช้เครื่องตรวจวัดหัวใจไฟฟ้า (EKG) ตรวจโรคทั่วไป พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งยังได้มอบยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นกับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ในเรื่องปัญหาสุขภาพ และการดูแลสุขภาพอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า