ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓,๐๓๐.๐๐ บาท )

1087

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.