ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท )

322

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.