ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการ จ้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม กพบ.ศสว.(P๖๓๐๗๐๐๑๙๖๗๖)

640

630721-006