ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน มี.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๔,๘๘๐.๐๐ บาท )

737

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.