“สิ่งใดที่… ประชาชนขาด เราพร้อมจะหามาให้… … อย่าได้กังวลใจ เราพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนทุกเวลา…”

93

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า