หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ส่งมอบบ้าน  ตามโครงการ “ช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยประชาชนที่มีความยากลำบาก”

514

        วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.​ พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “ช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยประชาชนที่มีความยากลำบาก” ให้แก่ นางณัฏฐนันท์​  ปาริชาติจรุง  ณ​  บ้านเลขที่  27/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยประชาชนที่มีความยากลำบาก เนื่องจากมีฐานะยากจนมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก บ้านที่อาศัยอยู่หลังคาชำรุด และมีสภาพที่เสื่อมโทรม

        พลตรี ศานติ​  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจสงขลาได้มาช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ของสี 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยได้พิจารณาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน  และปลัดอำเภอ​ เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยประชาชนที่มีความยากลำบาก เป็นความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร​ ตำรวจ​ พลเรือน​ รวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันซ่อมแซมบ้าน รวมถึงหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก พลเอก​ ณรงค์พันธ์​  จิตต์แก้วแท้ และพลโท เกรียงไกร​  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ที่ให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด โดยเฉพาะในช่วงนี้ประชาชนได้ประสบปัญหาหลายอย่างทั้งการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงประสบปัญหาอุทกภัย

        นาง ณัฏฐนันท์  ปาริชาติจรุง  ประชาชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยประชาชนที่มีความยากลำบาก ได้กล่าวว่า สภาพบ้านที่อาศัยอยู่มีสภาพที่เสื่อมโทรมหลังคาชำรุด  รู้สึกใจดีมาก ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัว

        จากนั้น พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา และคณะ เดินทางต่อไปยังบ้านฉาง​ หมู่ที่ 4 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อไปมอบยาเวชภัณฑ์พระราชทาน และถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย  พร้อมได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบฟูกที่นอนแก่ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อมอบขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า