ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่พักกำลังพลภรณ์ภิรมย์ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท )

566

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.