ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖๙,๙๖๐.๐๐ บาท )

78

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.