แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับพระราชทานยา 30,662 ชุด มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

932

     เมื่อ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง และคณะจากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นผู้เชิญยาชุดพระราชทาน สำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 30,662 ชุด สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน 10,000 ชุด หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน 20,662 ชุด ซึ่งยาชุดพระราชทานดังกล่าวประกอบไปด้วยยารักษาโรคผิวหนัง ยาโรคตา ยาสำหรับโรคระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด และชุดทำแผล ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเจ็บป่วยในภาวะน้ำท่วม พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ คลอรีนผง สารส้ม เพื่อมอบให้แก่ ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเก็บอากาศยาน กองบังคับการกองบิน 56  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ตลอดจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ด้วยทรงห่วงใยในทุกข์สุขของปวงประชา และมีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลานราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา มีประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนรวมจำนวนทั้งสิ้น 41,083 ครัวเรือน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า