พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

678

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน นำถุงยังชีพ จำนวน 20 ถุง น้ำดื่ม 20 แพ็ค ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดินทางเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ห้วง 4 – 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน รวมทั้งประสานงานบูรณาการร่วม ในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างหนัก เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า