“เราพร้อมดูแลประชาชนในทุกด้าน เพราะคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อน”

853

#เราจะก้าวข้ามวิกฤติโควิด19ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า