“ในอนาคตสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นกำลังหลักในการดูแลพื้นที่ การฝึกครั้งนี้ อยากให้กำลังพลทุกนาย ตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ให้ได้มากที่สุด

61

พลโท ศานติ  ศกุนตนาค

แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

 

(ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถหลักสูตรผู้นำ อส.จชต.รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ฝึกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อ 5 มิ.ย.67)

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า