ผบ.ฉก.นราธิวาส สั่งคุมเข้ม กำชับ มาตราการรัดกุม ป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

851

     เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.63 เวลา 09.30 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุดควบคุมป้องกันชายแดน (ชค.ปชด) รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดน  โดย พลตรีไพศาล หนูสังข์ สั่งกำชับเพิ่มมาตรการ คุมเข้ม สกัดกั้นป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ในช่องทางธรรรมชาติให้เข้มงวด รัดกุม ในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามลำน้ำ ตลอดตะเข็บแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบของผู้ที่มีเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข้ามาในประเทศไทยได้โดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้ประเทศไทย กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบที่ 2 ให้หน่วยในพื้นที่บูรณาการ กำลังทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน

     ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ยังมอบความห่วงใยพร้อมประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำให้พี่น้องกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด การ์ดห้ามตก ตามวิถี New Normal ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า