ผบ.พล.ร.15 ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกำลังพล และประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

1763

        พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังภายในค่าย พร้อมทั้งได้เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกำลังพล และครอบครัวที่ประสบอุทกภัย และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่กำลังพล และครอบครัวที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวมทั้งได้หารือแนวทางการแก้ไข โดยประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการระบายน้ำ ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังภายในกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

        จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่ หมู่บ้านสันติสุข บ้านน็อคดาวน์(บ้านย่อย บ้านไอปาเซ) หมู่ที่ 8 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือระชาชนไทยพุทธ ที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่  พร้อมกำชับให้กำลังพลเข้าช่วยชาวบ้านเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่น้ำเริ่มลด แต่ยังมีฝนตกลงอย่างต่อเนื่อง ให้พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยรวมไปถึงสัตว์มีพิษต่าง ๆ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้ช่วยดูแลตนเอง และหากได้รับความเดือดร้อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

        ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า  การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือนร้อนเป็นเรื่องสำคัญ แต่เมื่อพี่น้องทหาร และครอบครัวทหาร ได้รับความเดือนร้อนนั้น เราจะนิ่งดูดายไม่ได้ เพราะเรา คือ “ ครอบครัวเดียวกัน”

        ต่อมา พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารธนาคารข้าวพระราชทานบ้านตอหลัง ซึ่งจะปรับปรุงเป็นอาคารธนาคารข้าวศูนย์ประวัติศาสตร์ โดยมี  พันเอก สามารถ  ศิลาแรง รอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ให้การต้อนรับ และจะสนับสนุนชุดช่างเข้าปรับปรุงในการปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งนี้จะเริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า