ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินผลการใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (442,500.00)

791

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.