ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของ สร้างขวัญกำลังใจให้กับชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

765

         เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 พลตรี​ ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่​ 5 /ผู้​บังคับ​หน่วย​เฉพาะกิจ​สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ​งาน​ของชุดคุ้มครอง​ตำบลในพื้นที่อำเภอเทพา ​จังหวัด​สงขลา​ เพื่อติดตาม​การปฏิบัติงานของชุดคุ้มครอง​ตำบล​ ตลอดจนสอบถาม​ปัญหา​ข้อเสนอแนะ​ในแต่ละพื้นที่​ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ โดยได้ลงตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย​ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง​ตำบลเกาะสะบ้า บ้านกรงอิตำ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะบ้า และ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง​ตำบลปากบาง บ้านบ่อเตย หมู่ที่ 1 ตำบลปากบาง

         ทั้งนี้ พลตรี​ ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่​5 /ผู้​บังคับ​หน่วย​เฉพาะกิจ​สงขลา​ ได้กล่าวให้โอวาทกำลังพล​ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ผู้อำนวยการ​รักษา​ความมั่นคง​ภายใน​ภาค 4 พร้อมทั้งยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชุดคุ้มครองตำบลทุกพื้นที่อีกด้วย​

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า