ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ร้อย.ปชด.ที่ ๔ บก.ควบคุม สุริโยทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก

21