ทหารพราน 41 มอบเบาะลมและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

33

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4116 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน นายรีซูวัน มาสารอ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ประเภทที่ 3 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ เพื่อสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ และใส่ใจห่วงใยประชาชน รวมทั้งได้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ยังได้มอบอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง (เบาะลม) เพื่อป้องกันแผลกดทับ จำนวน 1 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านเลขที่ 60 บ้านเกะรอ หมู่ที่ 1 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า