ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet A-1) สนับสนุนหน่วยในโครงสร้าง กอ.รมน.ภาค 2 สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67