รอง มทภ. 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่จ.ปัตตานี สร้างความอุ่นใจให้น้องคนเล็กกองทัพบก

148

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ น้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง, มณฑลทหารบกที่ 46, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 ค่ายอิงคยุทธบริหาร, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 และกองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งในขณะนี้ทุกหน่วยอยู่ในช่วงของการปรับพื้นฐานการฝึก ปรับสภาพร่างกาย จิตใจ ของทหารใหม่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อน โดยมี ผู้บังคับกองพัน พร้อมด้วยครูฝึกทหารใหม่ นำตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของโรงนอน ระบบสุขาภิบาล โรงประกอบเลี้ยง และสถานที่ฝึกทหารใหม่ที่อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดภาวะลมร้อนในระหว่างการฝึก ตามนโยบายของกองทัพบก และผู้บังคับบัญชาป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียไม่ว่ากรณีใดๆ

          โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวพบปะให้กำลังใจ รวมถึงนำข้อห่วงใยจากผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดสู่น้องๆทหารใหม่ ทั้งเรื่องของหลักสูตรการฝึก และเรื่องของคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก เน้นย้ำให้ดูแลน้องทหารใหม่เสมือนคนในครอบครัว เป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกด้าน พร้อมสนับสนุนการศึกษาต่อของทหารกองประจำการระหว่างประจำการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพิ่มความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งดูแลสิทธิ สวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน ต้องมีทักษะด้านการทหาร มีจิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ มุ่งสู่การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า