หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 “ห่วงใยกำลังพล” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำ ชุดช่างฯ ในการซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนในพื้นที่

1178

     วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.)  ณ บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย พันเอก สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4203 ร่วมกับ กำนันตำบลปิยามุมังฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดช่างของหน่วยฯ พร้อมให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้กับนางสาวปรีดา อินบัว ประชาชนในพื้นที่ บ้านทุ่งคา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าไข่เป็ดสด (ผลผลิตจากการเลี้ยงเป็ดของกำลังพลภายในหน่วยฯ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า