ทหารพราน ๔๖๐๘ ช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุ “ช่วงเทศกาลรายอ สงกรานต์” ณ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

77

          เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร้อยเอก จุลพงษ์  ทัพมีชัย ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ๔๖๐๘

          มอบหมายให้ จ่าสิบเอก สุวรรณ  รัตนยั่งยืนยงค์ พร้อมด้วยกำลังพลหน่วย เข้าช่วยเหลือประชาชนเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ชนประสานงากัน บนถนนเส้นทาง ๔๐๖๐ หมู่บ้านจือแร หมู่ที่ ๓ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมนำส่ง โรงพยาบาลรือเสาะ ผู้ประสบเหตุมีอาการบาดเจ็บที่ช่องท้องและบริเวณชายโครง

          ทราบชื่อคือ นางสาวนูรไอนี  มะรีเป็ง อายุ ๑๘ ปี เป็นชาวบ้าน หมู่บ้านตะโล๊ะตอแล บ้านเลขที่ ๑๕๘/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กำลังจะเดินทางไปทำธุระในตัวเมืองยะลา ทางญาติได้กล่าวขอบคุณที่ เจ้าหน้าที่ทหารมีความห่วงใย เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที  โดยเจ้าหน้าที่ได้คำนึงถึงความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการช่วยชีวิตของประชาชน  “เพราะ…ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า