กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 44 ร่วมรำลึกกำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

242

          เมื่อวันที่ (10 เม.ย.67) เวลา 10.00 น. ที่ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการทหาร ตำรวจ ประชาชน เข้าร่วมในพิธี โดยพลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย บูชาพระรัตนตรัย มีพระครูอุปนันทโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง เจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล อุทิศบุญกุศลให้แก่ทหารผู้กล้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร หลาน , มอบรางวัลกำลังพล ดีเด่นของหน่วย ,และมอบของท่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน

       การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ รวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตจากกรณีอื่น ๆ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการภายในหน่วยรวมถึงครอบครัวกำลังพล ปัจจุบัน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 มี พันเอกพัศวีร์ โปชะดา เป็นผู้บังคับกองพัน เดิมหน่วยชื่อ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 15 ได้เคลื่อนย้ายกำลังส่วนหน้า จาก ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เข้าที่ตั้งชั่วคราว บริเวณบ้านละออง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อ 19 มกราคม 2524 และต่อมากำลังส่วนใหญ่ ได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบันแล้วเสร็จ เมื่อ 25 ธันวาคม 2525 จนได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น “กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25” ตามคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ 162/25 ลง 27 มกราคม 2525 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนามชื่อค่าย “ค่ายรัตนรังสรรค์” โดยได้นำนามพระที่นั่ง “รัตนรังสรรค์” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2433 มาเป็นนามหน่วย เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และต่อมาหน่วยได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นธงประจำหน่วย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2530

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า