ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม กพบ.ศสว. โดยวิธีคัดเลือก (887,400.00)

67

ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.