ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ชค.ทสพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29,484.00)

10

ฉก.อโณทัย