กรมทหารพรานที่ 45 จัดพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 40 ปี เพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย

107

           เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส (เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ) เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 45 ครบรอบปีที่ 40 โดยมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย พิธีสงฆ์ทางศาสนาพุทธ และพิธีละหมาดทางศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกวันสำคัญของหน่วย และบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย ตลอดจนเพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยมี พันเอก สุรศักดิ์  พึ่งแย้ม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมด้วย คุณกิติมา พึ่งแย้ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กรมทหารพรานที่ 45 ผู้บังคับบัญชา,ส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          นอกจากนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรของกำลังพลกรมทหารพรานที่ 45 จำนวน 435 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรกำลังพล และครอบครัวอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า