กกล.ทอ.ฉก.9  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ครอบครัว พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ณ สำนักสงฆ์แหลมนก อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

43

         เมื่อวันที่ 19 พ.ย.66 เวลา 12.30 น. นาวาอากาศเอก จุมพล กลิ่นผา ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 นำข้าราชการและทหารกองประจำการ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ สำนักสงฆ์แหลมนก ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ครอบครัว และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ทั้งชาวไทย และต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์นำปัจจัยที่รวบรวมได้จากบริวารกฐินของผู้มีจิตศรัทธา ในการดำเนินการบูรณและจัดสร้างศาลาการเปรียญ (หลังใหม่) ขนาดความกว้าง 15 เมตร ขนาด ความยาว 30 เมตร ทดแทนศาลาการเปรียญหลังเก่าที่ชำรุดและคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการต้อนรับพุทธศาสนิกชนไททย และแรงงานต่างชาติพม่า-มอญ  ในการประกอบศาสนกิจของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่  โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร , ตำรวจ , ส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

         ทั้งนี้การทอดกฐินสามัคคี คือพลังจากความสามัคคีของประชาชน “ชาวพุทธ” ร่วมจิต ร่วมใจ ร่วมกันฏิบัติตามวิถี “พุทธศาสนา” และถือเป็นกาลทานที่มีผลอานิสงส์มากให้มีความเจริญรุ่งเรืองงดงาม เพื่อจรรโลงไว้ให้ชนรุ่นหลัง ได้นับถือสืบทอดตลอดไป

กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า