เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ พื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

37

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่บ้านเลขที่ 1/2 บ้านบาโงปะแต หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 โดย พันเอก นพดล พรหมมาก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นางรอปิยะ มะประสิทธิ์ อายุ 51 ปี  ซึ่งเป็นประชาชนที่ป่วยพิการขาขาดทั้งสองข้าง และมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง และโรคไต

          โอกาสนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดรายจ่ายภายในครอบครัว และช่วยสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า