“โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน ไตรมาสที่ 4” สร้างบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา  

32

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4110 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วยฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ดำเนินการสร้างบ้านให้กับครอบครัวของ นายสว่าง  สุขวงศ์ ซึ่งเป็นประชาชนที่มีฐานะยากไร้ในพื้นที่บ้านตลาดนิคม หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

          สำหรับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ได้มีนโยบายสร้างบ้านให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่า ยามประชาชนมีความเดือดร้อน ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน และเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส รวมทั้งการสร้างบ้านหลังดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี นำความสุข สู่พี่น้องชายแดนใต้ อย่างยั่งยืน ตลอดไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า