ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45