ร่วมสดุดีวีรกรรมของทหาร และยุวทหารในภาคใต้ ในการปกป้องอธิปไตย ของชาติไทย “8 ธันวาคม “วันวีรไทย” รำลึกถึงเหล่าบรรพบุรุษทหารกล้า

165

วันที่ 8 ธันวาคม 2566เวลา 08.30 น.  ณ อนุสาวรีย์ พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ขจรศักดิ์  อินทร์ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 เป็นผู้แทน พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์ พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร เนื่องในวันวีรไทย ครบรอบปีที่ 81 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหาร และยุวทหารในภาคใต้ เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ โดยยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ 8 ธันวาคม 2484 โดยมี ส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมวางพวงมาลาอย่างพร้อมเพรียงกัน

          ซึ่งภายในงานได้ประกอบพิธี สดุดีวีรกรรม เพื่อสักการะดวงวิญญาณของผู้กล้าหาญที่ล่วงลับไปแล้ว โดยได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีทั้งพิธีทางศาสนาพุทธ และพิธีทางศาสนาอิสลาม แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างดี  เริ่มจากพิธีวางพวงมาลา ที่อนุสาวรีย์ พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร, ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ที่ห้องโถง กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 46 และประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ที่ ศาสนกิจอิสลามสถาน (บาลาเซาะห์) เป็นอันจบกิจกรรม “วันวีรไทย ประจำปี 2566“

          ทั้งนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2484 พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 42 ในขณะนั้น นำกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ เข้าทำการต่อสู้ขัดขวางด้วยความองอาจกล้าหาญ เกิดการปะทะกับทหารญี่ปุ่นที่บริเวณด่านกักกันสัตว์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ระหว่างที่สู้รบติดพันอย่างหนัก พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหารได้ทำการสู้รบอย่างห้าวหาญ เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ใต้บังคับบัญชา จนถูกกระสุนปืนของญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บสาหัส และยังบัญชาการรบต่อไป จนกระทั้งเสียชีวิตในสนามรบ จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น กำลังพลเสียชีวิตพร้อมกับ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร จำนวน 26 นาย บาดเจ็บ จำนวน 60 นาย และยังมีคนไทยผู้รักชาติเสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่ง ทางราชการและประชาชนได้นำอัฐิของ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร พร้อมทหารที่เสียชีวิต ตลอดจนคนไทยผู้รักชาติ นำไปบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ บนยอดเขาบ่อทอง และได้ทำพิธีสดุดีวีรกรรม และบำเพ็ญกุศล ในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงเหล่าบรรพบุรุษทหารกล้า

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า